OM OSS

Föreningen ShowDansGruppen bildades 2002 och startade sin verksamhet i september samma år. Vid starten hade vi tre dansgrupper igång och verksamheten har stadigt ökat. Idag har vi 14 olika dansgrupper. 

Intresset för föreningen har hela tiden varit stort och vårt medlemsantal har växt stadigt. Efterhand som intresset har ökat har vi försökt att starta fler grupper inom verksamheten. 

Vi är en ideell förening i Hässleholm och våra dansgrupper är öppna för barn, ungdomar och vuxna. Vår verksamhet är förlagd till danssalen på T4-skolan.

I maj månad avslutar vi alltid dansåret med 3 shower i Kulturhusets Röda Salong.

Varje år deltar också föreningen i kommunens fritidsläger under en vecka början på sommarlovet. Några av våra ledare ställer då upp och håller i dansverksamheten på lägret.

DANSGRUPPER

Höstterminen 2022.
Nedan presenteras dansgrupper och dess danstider för höstterminen 2022.

KONTAKTA OSS

ShowDansGruppen i Hässleholm erbjuder dansgrupper för alla oavsett ålder och tidigare erfarenheter.

Fyll i formuläret för att skicka in din intresseanmälan

ShowDansGruppen använder Laget.se för att hantera medlemsuppgifter.

Genom att fylla i detta formulär ger ni ShowDansGruppen tillåtelse att hantera inlämnade personuppgifter enligt GDPR (The General Data Protection Regulation). 

 

  Showdansgruppen filmar och fotograferar under lektioner, repetitioner och föreställningar. Detta material används i marknadsföringssyfte i sociala medier. För att din anmälan ska gå igenom måste nedanstående ruta kryssas i.

  LAGET.SE

  Vi i ShowDansGruppen använder oss av Laget.se för att kommunicera med våra deltagare, föräldrar och för att föra närvaro vid de tillfällen vi ses.

  Vi behöver alla elevers namn och personnummer för att kunna föra närvaro. Närvarostatistiken används och ligger till grund för att föreningen ska kunna söka bidrag.

  För att få inloggningsuppgifter till Laget.se behöver respektive ledare namn, mail och personnummer för respektive dansare, samt föräldrars namn och mail till elever under 18 år.

  När det är gjort får ni ett mail från Laget.se med era inloggningsuppgifter.

  Både elev och förälder kan ha egna inloggningsuppgifter.

  SÅ HÄR GÖR DU

  Observera att elever som är registrerade i mer än en grupp återfinner all individuell information under respektive grupp. Under ”Mina Sidor” syns alla grupper du som elev finns registrerad i.

  SDG vit (1)

  Vid eventuella frågor kontakta showdans@live.com

  All information från styrelse och ledare går ut via Laget.se, även betalningsinformationen.

  Stäng meny